Mevrouw Gabriëlle Braet

Woonachtig te Zelzate (9060, België)
Geboren te Gent (9000, België) op maandag 25 januari 1937
Overleden te Zelzate (9060, België) op woensdag 5 april 2023 op 86 jarige leeftijd
Weduwe van Mijnheer Pierre Bogaert

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de woensdag 5 april 2023.

2 berichten (2 privé)