Mevrouw Gabriëlle Braet

Woonachtig te Zelzate (9060, België)
Geboren te Gent (9000, België) op maandag 25 januari 1937
Overleden te Zelzate (9060, België) op woensdag 5 april 2023 op 86 jarige leeftijd
Weduwe van Mijnheer Pierre Bogaert
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » (woensdag 5 april 2023)